Zapisy do AKMS

Zasady przyjęć do Akademickiego Klub Miłośników Strzelectwa.

Osoba starająca się o wstąpienie do AKMS:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • jest merytorycznie zainteresowany tematyką strzelecką;
  • utożsamia się z celami Stowarzyszenia i ma możliwość czynnego wspierania Stowarzyszenia, w tym merytorycznego i finansowego, w realizacji jego statutowej działalności;

Kandydat powinien ponadto złożyć deklarację członkowską wraz ze stosownymi oświadczeniami oraz przedłożyć rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia AKMS.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DO POBRANIA.

Kandydat powinien również uiścić wymagane wpisowe (300zł) oraz składkę członkowską za dany rok kalendarzowy (200 zł).

Wypełnioną deklarację członkowską oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego i składki rocznej dostarczamy do siedziby stowarzyszenia.

Akademicki Klub Miłośników Strzelectwa,  Adres: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
e-mail: akms@po.opole.pl, t.ciecierski@po.opole.pl.

Numer konta w Pekao S.A.: 98 1240 5178 1111 0010 7709 9061

Członkostwo stowarzyszenia uzyskuje się i traci w drodze uchwały zarządu stowarzyszenia.

 

Skip to content