Kurs instruktora strzelectwa

Już po raz drugi w Opolu (20.05. – 9.07. 2023r.) odbędzie się kurs instruktora strzelectwa sportowego, bojowego i dynamiczno-praktycznego. Za merytoryczną stronę będzie odpowiadać znana z renomy i sumienności firma „Ka – Liber”.

W programie Kursu uwzględnione jest szkolenie z zakresu broni :sportowej , krótkiej bojowej , gładkolufowej i maszynowej. Forma zajęć weekendowa.

Pierwsza edycja bardzo udana:) Kurs składa się z dwóch części : Instruktor Sportów Strzeleckich – koszt (2450), I pomoc przedmedyczna (160)oraz strzelectwo dynamiczne (290) i część dotycząca broni bojowej (590). Z części ogólnej zwolnieni są tylko absolwenci AWF (-450).

Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują m.in.:

– Legitymację Instruktora Sportu Strzeleckiego wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do prowadzenia zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, Służbach Mundurowych oraz wszelkich innych jednostkach w/d potrzeb.

– Legitymację Instruktora strzelectwa ze specjalnością: strzelectwo sportowe, bojowe i dynamiczne- Świadectwo ukończenia Kursu I pomocy przed medycznej;

– Zaświadczenie o ukończeniu kursu prowadzącego strzelanie instruktora strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego( przygotowanie do prowadzenia zajęć z broni krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej)oraz strzelectwa dynamicznego);

– Dodatkowo bezpłatnie trakcie Kursu odbywa się szkolenie objęte programem dla Prowadzących strzelanie i sędziów strzelectwa.Szczegóły po napisaniu maila na adres:

Szczegóły po napisaniu maila na adres: biuro@ka-liber.pl z dopiskiem „Politechnika”

Możliwość finansowania z Rekonwersjii Urzędu Pracy. Prowadząca Kurs kadra składa się z samych wybitnych, należących do czołówki światowej i krajowej wykładowców.

Skip to content